جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن فرات علي بن محمد. رجوع به ابن فرات ابوالحسن علي بن محمد... شود.

کلمات مشابه