جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن فارس احمدبن فارس رازي. رجوع به ابن فارس ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه