جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن عصفور. رجوع به ابن عصفور ابوالحسن علي بن موسي شود.

کلمات مشابه