جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش کشیدن در لغت نامه دهخدا

آتش کشیدن

[تَ کَ / کِ دَ] (مص مرکب) به آتش کشيدن. آتش کشيدن جائي را؛ سخت ببيدادي ويران کردن آن.

کلمات مشابه