جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) ابن صباغ علي بن عبدالحميد بن اسماعيل زاهد مصري متوفي 612 ه . ق.

کلمات مشابه