جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن شنبوذ محمد. رجوع به ابن شنبوذ ابوالحسن محمد بن ايوب... شود.

کلمات مشابه