جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن شاذان محمد بن احمدبن علي قمي. رجوع به ابن شاذان ابوالحسن محمد... شود.

کلمات مشابه