جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن سيده علي بن اسماعيل. رجوع به ابن سيده علي... شود.

کلمات مشابه