جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش کش در لغت نامه دهخدا

آتش کش

[تَ کَ / کِ] (اِ مرکب) افزاري که بدان آتش در تنور آشورند.

کلمات مشابه