جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن خروف. رجوع به ابن خروف ابوالحسن علي بن محمد حضرمي... و رجوع به ابن خروف ضياءالدين ابوالحسن علي بن محمد قيسي... شود.

کلمات مشابه