جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن جهم ابوالحسن علي بن جهم سامي. رجوع به ابن جهم ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه