جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن جميع محمد بن احمد. رجوع به ابن جميع ابوالحسن محمد... شود.

کلمات مشابه