جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش کردن در لغت نامه دهخدا

آتش کردن

[تَ کَ دَ] (مص مرکب)افروختن آتش. تأجيج.

کلمات مشابه