جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن جبير. رجوع به ابن جبير ابوالحسن محمد بن احمد کناني... شود.

کلمات مشابه