جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن بلال علي بن بلال بن معاويه... رجوع به ابن بلال ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه