جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشکدهء بهرام در لغت نامه دهخدا

آتشکدهء بهرام

[تَ کَ دَ يِ بَ] (اِخ) نام بنائي باستاني بهمدان. || بکنايه، برج حمل، چه حمل خانهء مريخ است. (برهان).

کلمات مشابه