جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن برّي. رجوع به ابن بري ابوالحسن علي بن محمد بن حسين رباطي شود.

کلمات مشابه