جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) ابن احمد. يکي از سادات علوي، از حکمرانان گيلان و طبرستان (از 304 تا 311 ه . ق.).

کلمات مشابه