جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) ابن ابي علي، از خاندان ابن مقلهء معروف، و او نيز مانند اجداد خويش بحسن خط مشهور است. (ابن النديم).

کلمات مشابه