جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن ابي عباد. رجوع به ابن ابي عباد مکني به ابوالحسن شود.

کلمات مشابه