جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن ابي الصقر. رجوع به ابن ابي الصقر ابوالحسن محمد... شود.

کلمات مشابه