جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن ابي زرع. و بعضي ابوعبدالله گفته اند. رجوع به ابن ابي زرع... شود.

کلمات مشابه