جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) شاعري ايراني صاحب منظومه اي به نام سير نور مولود؟ (قاموس الاعلام).

کلمات مشابه