جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) شاعري ايراني از سادات شيراز معاصر شاه سليمان صفوي متوفي به سال 1005 ه . ق. در احمدآباد هندوستان. (قاموس الاعلام).

کلمات مشابه