جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (ع اِ مرکب)گوذاب. جوذاب. ابوالفرج. (مهذب الاسماء). جوذابه. (منتهي الارب). طعامي از برنج و شکر و گوشت. (قاموس). آشي از گوشت و برنج و نخود و گردکان. (برهان قاطع).

کلمات مشابه