جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبار در لغت نامه دهخدا

آبار

(ع اِ) جِ بئر.

کلمات مشابه