جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحزم در لغت نامه دهخدا

ابوالحزم

[ اَ بُلْ حَ ] (اِخ) جهوربن محمد بن جهور. او اولينِ امراي جهوري قرطبه، اميري فاضل و اديب و شاعر بود (از 422 تا 435 ه . ق.).

کلمات مشابه