جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحریف در لغت نامه دهخدا

ابوالحریف

[ اَ بُلْ حَ ] (اِخ) عبيداللهبن ابي ربيعه. محدث است.

کلمات مشابه