جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحرمان در لغت نامه دهخدا

ابوالحرمان

[ اَ بُلْ حِ ] (ع اِ مرکب) عجز. (السامي في الاسامي). عاجزي. (مهذب الاسماء). || درويشي. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه