جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحرماز در لغت نامه دهخدا

ابوالحرماز

[ اَ بُلْ حِ ] (ع اِ مرکب) فيل. (المزهر). پيل. ابودغفل. ابوالحجاج.

کلمات مشابه