جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحرم در لغت نامه دهخدا

ابوالحرم

[ اَ بُلْ حُ رُ ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) کنيتي است از کناي عرب.

کلمات مشابه