جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش کاری در لغت نامه دهخدا

آتش کاری

[تَ] (حامص مرکب) فعل و عمل آتش کار.

کلمات مشابه