جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحرث در لغت نامه دهخدا

ابوالحرث

[ اَ بُلْ ؟ ] (اِخ) کنيت ملک العادل نورالدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعودبن قطب الدين مودودبن عمادالدين زنگي. از اتابکان موصل (از 589 تا 607 ه . ق.).

کلمات مشابه