جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحرث در لغت نامه دهخدا

ابوالحرث

[ اَ بُلْ ؟ ] (اِخ) کنيت غيلان بن عقبه معروف به ذوالرّمه. رجوع به ذوالرّمه شود.

کلمات مشابه