جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحرث در لغت نامه دهخدا

ابوالحرث

[ اَ بُلْ حُ رَ ] (اِخ) کنيت امرؤالقيس بن حجر.

کلمات مشابه