جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحراه در لغت نامه دهخدا

ابوالحراه

[ اَ بُلْ حَ ] (ع اِ مرکب) شير. اسد. (المزهر). ابوالحذر.

کلمات مشابه