جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش کار در لغت نامه دهخدا

آتش کار

[تَ] (ص مرکب) آنکه در شغل و پيشهء خويش مباشرت با آتش دارد همچون گلخني و مطبخي و آهنگر و مانند آن. || مجازاً، خشمگين و شتاب زده و بدکار. (برهان).

کلمات مشابه