جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحر در لغت نامه دهخدا

ابوالحر

[ اَ بُلْ ؟ ] (اِخ) المديني. نام يکي از بطالين. و از اخبار او کتابي کرده اند. (ابن النديم).

کلمات مشابه