جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحدید در لغت نامه دهخدا

ابوالحدید

[ اَ بُلْ حَ ] (اِخ) نام مردي از حروريه.

کلمات مشابه