جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحجاج در لغت نامه دهخدا

ابوالحجاج

[ اَ بُلْ حَجْ جا ] (اِخ) کنيت يوسف بن يحيي بن اسحاق سبتي. رجوع به ابن سمعون ابوالحجاج يوسف... شود.

کلمات مشابه