جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحجاج در لغت نامه دهخدا

ابوالحجاج

[ اَ بُلْ حَجْ جا ] (اِخ) کنيت ابن خلال يوسف بن محمد. رجوع به ابن خلال ابوالحجاج يوسف... شود.

کلمات مشابه