جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحارث در لغت نامه دهخدا

ابوالحارث

[ اَ بُلْ رِ ] (اِخ) کنيت منصوربن نوح بن منصوربن عبدالملک ساماني. رجوع به منصور... شود.

کلمات مشابه