جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحارث در لغت نامه دهخدا

ابوالحارث

[ اَ بُلْ رِ ] (اِخ) کنيت معزالدين سنجربن ملکشاه. رجوع به سنجر... شود.

کلمات مشابه