جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش فشانی در لغت نامه دهخدا

آتش فشانی

[تَ فَ / فِ] (حامص مرکب) فعل آتش فشان.

کلمات مشابه