جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحارث در لغت نامه دهخدا

ابوالحارث

[ اَ بُلْ رِ ] (اِخ) محمد بن احمدبن فريغون از سلسلهء فريغونيان بگوزگانان. صاحب حدودالعالم کتاب خود مؤلَّف به سال 372 ه . ق. را به نام او کرده است.

کلمات مشابه