جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحارث در لغت نامه دهخدا

ابوالحارث

[ اَ بُلْ رِ ] (اِخ) کنيت غيلان بن عقبه بن مسعود، معروف به ذوالرمه شاعر. رجوع به ذوالرمه... شود.

کلمات مشابه