جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجیوش در لغت نامه دهخدا

ابوالجیوش

[ اَ بُلْ جُ ] (اِخ) کنيت نصربن محمد، چهارمين از پادشاهان بني نصر در غرناطه. رجوع به نصربن محمد... شود.

کلمات مشابه