جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجیش خمارویه در لغت نامه دهخدا

ابوالجیش خمارویه

[ اَ بُ ل جَ خُ يَ ] (اِخ) ابن احمدبن طولون. از سلاطين مصر (از 883 تا 895 م.). و رجوع به بني طولون و خُمارويه شود.

کلمات مشابه