جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجیش در لغت نامه دهخدا

ابوالجیش

[ اَ بُلْ جَ ] (ع اِ مرکب) شاهين. باشق. باشه. سرشب. قِطام. قطامي. ابولاحق.

کلمات مشابه