جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالجهم در لغت نامه دهخدا

ابوالجهم

[ اَ بُلْ جَ ] (اِخ) خالدبن هاني. يکي از فقها و ظاهراً بلخي، بزمان امير منصوربن نوح بن نصربن احمدبن اسماعيل.

کلمات مشابه